Basisvaardigheden in de chemie (3461)

Contactpersoon :Prof. dr. Dirk VANDERZANDE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Dirk VANDERZANDE 
  
Co-titularis :Prof. dr. An HARDY 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Bart VAN KERKHOVE 
 Prof. dr. Erik MOONEN 
 De heer Jan VANHOVE 
 Prof. dr. Joke OPDENACKER 
 Mevrouw Katrien GORINSEK 
 Prof. dr. Marlies VAN BAEL 
 De heer Raheed BOLIA 


Onderwijstaal : Nederlands
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de chemieVerplicht27010,013513510,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels