Statistiek voor bedrijfseconomen 1 (3509)

Contactpersoon :Prof. dr. Roel BRAEKERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Roel BRAEKERS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Helene VERMEULEN 
 Mevrouw Leyla KODALCI 


Onderwijstaal : Nederlands
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de toegepaste economische wetenschappenVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels