Geïntegreerd project - Bouwkunde (3554)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. Ali PIRDAVANI
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Ali PIRDAVANI 
  
Co-titularis :Prof. dr. ing. Bram VANDOREN 
 Prof. dr. ir. Herve DEGEE 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Ali YEGANEH 
 dr. Bart DREESEN 
 De heer Dan DRAGAN 
 ir. Elif Tuba APPAVURAVTHER SUMICHRAST 
 ing. Glenn VAN VUGT 
 Prof. dr. ir. Jose GOUVEIA HENRIQUES 
 ing. Martijn VANHEUKELOM 
 De heer Pavlos TAFIDIS 
 dr. Rajarshi DAS 
 dr. ing. Rik STEENSELS 
 Prof. Stef MAAS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Specificatie volgtijdelijkheid masterproef/bachelorproef/stage
 
Het geïntegreerd project (GP) wordt als allerlaatste opleidingsonderdeel van het schakelprogramma toegevoegd. Dit wil zeggen: Indien het GP opgenomen is, dan zijn alle andere opleidingsonderdelen van het schakelprogramma hetzij reeds behaald, vrijgesteld of getolereerd, hetzij gelijktijdig (i.e. in hetzelfde academiejaar) opgenomen.


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
schakel IW Bouwkunde: pba bouw - deel 2Verplicht2439,0601839,0JaNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels