De werf van A tot Z 3 (stage) (3569)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. Herve DEGEE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Herve DEGEE 
  
Co-titularis :Mevrouw Karine EVERS 
  
Lid van het onderwijsteam :ir. Ad DANE 
 Prof. dr. ir. Ali PIRDAVANI 
 Prof. Bas VAN DE KREEKE 
 Prof. dr. ing. Bram VANDOREN 
 ing. Glenn VAN VUGT 
 Prof. dr. ir. Jose GOUVEIA HENRIQUES 
 De heer Marc VAN MOORSEL 
 ing. Martijn VANHEUKELOM 
 ing. Pascal VANNITSEN 
 Prof. ir. Pieter BAEKELAND 
 dr. Rajarshi DAS 
 dr. ing. Rik STEENSELS 
 Mevrouw Ruth MOORS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Dimensioneren van beton- en metselwerkconstructies 1 (2664) 6,0 stptn
    Dimensioneren van hout- en staalconstructies 1 (2665) 4,0 stptn
    Geotechniek 1 (2666) 3,0 stptn
    Uitvoeringstechnieken (2672) 3,0 stptn
    Wegontwerp / wegergonomie 1 (2669) 4,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    De werf van A tot Z 2 - schakel EM (3575) 5,0 stptn
    Dimensioneren van beton- en metselwerkconstructies 1 (2664) 6,0 stptn
    Dimensioneren van hout- en staalconstructies 1 (2665) 4,0 stptn
    Geotechniek 1 (2666) 3,0 stptn
    Programmeren in MATLAB (2993) 3,0 stptn
    Wegontwerp / wegergonomie 1 (2669) 4,0 stptn
 
Of groep 3
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Dimensioneren van beton- en metselwerkconstructies 1 (2664) 6,0 stptn
    Dimensioneren van hout- en staalconstructies 1 (2665) 4,0 stptn
    Geotechniek 1 (2666) 3,0 stptn
    Programmeren in MATLAB (2993) 3,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master in de industriële wetenschappen: bouwkundeVerplicht1626,01626,0JaNeeNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - keuze voor vakdidactiek engineering & technologyKeuze1626,01626,0JaNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels