Celpathologie (3627)

Contactpersoon :Prof. dr. Ivo LAMBRICHTS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Ivo LAMBRICHTS 
  
Co-titularis :dr. Ronald DRIESEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Ann DRIESSEN 
 Prof. dr. Annelies BRONCKAERS 
 Prof. dr. Esther WOLFS 
 dr. Hannelore KEMPS 
 dr. Jana VAN BROECKHOVEN 
 Prof. dr. Jeroen MEBIS 
 dr. Jolien ROBIJNS 
 Mevrouw Karen LIBBERECHT 
 Mevrouw Lotte ALDERS 
 Mevrouw Naomi VEENINGEN 
 Prof. dr. Niels HELLINGS 
 dr. Petra HILKENS 
 Prof. dr. Ruth ACHTEN 
 dr. Tim VANGANSEWINKEL 
 dr. Ton HOPMAN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de biomedische wetenschappenVerplicht2248,02248,0JaJaNumeriek

schakelprogramma master biomedische wetenschappenVerplicht1405,01405,0JaJaNumeriek

schakelprogramma master biomedische wetenschappenVerplicht2248,02248,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels