Fysica en Leven (3762)

Contactpersoon :Prof. dr. Jean MANCA
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Jean MANCA 
  
Co-titularis :Prof. dr. Bart CLEUREN 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Jaroslav HRUBY 
 De heer Nicolas CACHOT 
 De heer Rik LEMPENS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de fysicaVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - keuze voor vakdidactiek fysicaKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels