Interdisciplinary Project (3804)

Contactpersoon :dr. Gustavo ROVELO RUIZ
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Karin CONINX 
  
Co-titularis :dr. Gustavo ROVELO RUIZ 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Cindel BONNEUX 
 dr. Florian HELLER 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master informatica profiel Health InformaticsVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

master informatica volledig keuzepakketKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels