Ontwerp geïntegreerde energiesystemen (3820)

Contactpersoon :Prof. ir. Annick DEXTERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. ir. Annick DEXTERS 
  
Co-titularis :ir. Frederik ROGIERS 
 Prof. dr. Jean MANCA 
  
Lid van het onderwijsteam :ir. Geert VANDENSANDE 
 Prof. dr. ir. Wilmar MARTINEZ 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Energie beheersystemen (2814) 3,0 stptn
    Hernieuwbare energie (3351) 3,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master in de industriële wetenschappen: energie- elektrotechniekVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - keuze voor vakdidactiek engineering & technologyKeuze1084,01084,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels