Optimalisatie van business modellen (3901)

Contactpersoon :dr. Nele WITTERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :dr. Nele WITTERS 
  
Co-titularis :dr. Silvie DANIELS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de master handelsingenieur - technologie in businessVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels