Toegepaste wiskunde in de chemie 2 (3989)

Contactpersoon :Prof. dr. Dirk VALKENBORG
  
Co√∂rdinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Dirk VALKENBORG 
  
Co-titularis :Prof. dr. Christel FAES 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Jeroen WYNEN 
 dr. Ruth NYSEN 


Onderwijstaal : Nederlands
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de chemieVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels