Organisatie studiereis chemisch werkveld (3990)

Contactpersoon :Prof. dr. Dirk VANDERZANDE
  
Co√∂rdinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Dirk VANDERZANDE 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de chemieNa selectie813,054273,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels