Onderdompeling in de praktijk (4157)

Contactpersoon :Mevrouw Liesbet SMIDS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Katrien STRUYVEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Anja BECKERS 
 Mevrouw Liesbet SMIDS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Kennismaking met de praktijk (4149) 3,0 stptn
    Leren en ontwikkeling (4159) 6,0 stptn
 
   Specificatie volgtijdelijkheid masterproef/bachelorproef/stage
 
Om 'onderdompeling' in de praktijk te mogen volgen moet de student één van de volgende opleidingsonderdelen opgenomen hebben in zijn/haar studieprogramma tot op heden: - Vakdidactiek economie basis (4167) - 6 studiepunten - Vakdidactiek gezondheidswetenschappen (4175) - 6 studiepunten - Vakdidactiek ontwerpwetenschappen (4170) - 6 studiepunten - Vakdidactiek wetenschappen en technologie (4209) - 6 studiepunten


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
Educatieve master in de wetenschappen en technologie - engineering en technologie jaar 1Overgangscurriculum1355,01355,0JaNeeNumeriek
Educatieve master in de wetenschappen en technologie - verkort trajectOvergangscurriculum1355,01355,0JaNeeNumeriek
Educatieve master in de wetenschappen en technologie - wetenschappen jaar 1Overgangscurriculum1355,01355,0JaNeeNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - engineering en technologie jaar 1Overgangscurriculum1355,01355,0JaNeeNumeriek
Educatieve master in de wetenschappen en technologie - verkort trajectOvergangscurriculum1355,01355,0JaNeeNumeriek
Educatieve master in de wetenschappen en technologie - wetenschappen jaar 1Overgangscurriculum1355,01355,0JaNeeNumeriek

Educatieve master in de economie jaar 1Overgangscurriculum1355,01355,0JaNeeNumeriek
Educatieve master in de economie verkort trajectOvergangscurriculum1355,01355,0JaNeeNumeriek

Educatieve master in de economie jaar 1Overgangscurriculum1355,01355,0JaNeeNumeriek
Educatieve master in de economie verkort trajectOvergangscurriculum1355,01355,0JaNeeNumeriek

Educatieve master in de gezondheidswetenschappen jaar 1Overgangscurriculum1355,01355,0JaNeeNumeriek
Educatieve master in de gezondheidswetenschappen verkort trajectOvergangscurriculum1355,01355,0JaNeeNumeriek

Educatieve master in de gezondheidswetenschappen jaar 1Overgangscurriculum1355,01355,0JaNeeNumeriek
Educatieve master in de gezondheidswetenschappen verkort trajectOvergangscurriculum1355,01355,0JaNeeNumeriek

Educatieve master in de ontwerpwetenschappen jaar 1Overgangscurriculum1355,01355,0JaNeeNumeriek
Educatieve master in de ontwerpwetenschappen verkort trajectOvergangscurriculum1355,01355,0JaNeeNumeriek

Educatieve master in de ontwerpwetenschappen jaar 1Overgangscurriculum1355,01355,0JaNeeNumeriek
Educatieve master in de ontwerpwetenschappen verkort trajectOvergangscurriculum1355,01355,0JaNeeNumeriek

Specifieke lerarenopleiding economieOvergangscurriculum1355,01355,0JaNeeNumeriek
specifieke lerarenopleiding LimloOvergangscurriculum1355,01355,0JaNeeNumeriek
specifieke lerarenopleiding StepOvergangscurriculum1355,01355,0JaNeeNumeriek

Specifieke lerarenopleiding economieOvergangscurriculum1355,01355,0JaNeeNumeriek
specifieke lerarenopleiding LimloOvergangscurriculum1355,01355,0JaNeeNumeriek
specifieke lerarenopleiding StepOvergangscurriculum1355,01355,0JaNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels