PD: Leren en ontwikkeling (4159)

Contactpersoon :Prof. dr. Katrien STRUYVEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Katrien STRUYVEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Liesbeth COPPENS 
 Mevrouw Marina VAES 
 dr. Mario GIELEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
Educatieve master in de economie verkort trajectVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de ontwerpwetenschappen jaar 1Verplicht1626,01626,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de ontwerpwetenschappen verkort trajectVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de gezondheidswetenschappen verkort trajectVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - engineering en technologie jaar 1Verplicht1626,01626,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de wetenschappen en technologie - verkort trajectVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de biologie optie onderwijsVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de chemie optie onderwijsVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de fysica optie onderwijsVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de economie verkort trajectVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de ontwerpwetenschappen jaar 1Verplicht1626,01626,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de ontwerpwetenschappen verkort trajectVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de gezondheidswetenschappen verkort trajectVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - engineering en technologie jaar 1Verplicht1626,01626,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de wetenschappen en technologie - verkort trajectVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

2de bachelorjaar in de informaticaKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de biologie vrije keuzeKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de biologie vrije keuze aanvullingKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de chemie optie vrije keuze aanvullingKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de fysica optie vrije keuze aanvullingKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de informaticaKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de wiskundeKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek

1st year Master of Biomedical Sciences - Bioelectronics and NanotechnologyKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek
1st year Master of Biomedical Sciences - Environmental Health SciencesKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek
1st year Master of Biomedical Sciences - Molecular Mechanisms in Health and DiseaseKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de biomedische wetenschappenKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek

1ste masterjaar handelsingenieur in de beleidsinformaticaKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek
1ste masterjaar in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieurKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek
2de masterjaar handelsingenieur in de beleidsinformaticaKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar handelsingenieurKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar handelsingenieur in de beleidsinformaticaKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de handelswetenschappen: keuzepakketKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de toegepaste economische wetenschappenKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek
master in de toegepaste economische wetenschappenKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de economie leraarschapKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - opleidingsonderdelen keuze leraarschapKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de gezondheidswetenschappen leraarschapKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de economie leraarschapKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - opleidingsonderdelen keuze leraarschapKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de gezondheidswetenschappen leraarschapKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek