PD: innovatie en ontwikkeling (4163)

Contactpersoon :Mevrouw Marina VAES
  
Coördinerend verantwoordelijke :Mevrouw Marina VAES 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Anja BECKERS 
 Prof. dr. Katrien STRUYVEN 
 Mevrouw Liesbet SMIDS 
 dr. Mario GIELEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Leren en ontwikkeling (4159) 6,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
Educatieve master in de gezondheidswetenschappen jaar 2Overgangscurriculum813,0813,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de gezondheidswetenschappen verkort trajectOvergangscurriculum813,0813,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de economie jaar 2Overgangscurriculum813,0813,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de economie verkort trajectOvergangscurriculum813,0813,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de ontwerpwetenschappen jaar 2Overgangscurriculum813,0813,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de ontwerpwetenschappen verkort trajectOvergangscurriculum813,0813,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - engineering en technologie jaar 2Overgangscurriculum813,0813,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de wetenschappen en technologie - verkort trajectOvergangscurriculum813,0813,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de wetenschappen en technologie - wetenschappen jaar 2Overgangscurriculum813,0813,0JaJaNumeriek

Specifieke lerarenopleiding economieOvergangscurriculum813,0813,0JaJaNumeriek
specifieke lerarenopleiding LimloOvergangscurriculum813,0813,0JaJaNumeriek
specifieke lerarenopleiding StepOvergangscurriculum813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels