Masterproef verkort traject (4207)

Contactpersoon :dr. Wendy SCHOUTEDEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :dr. Wendy SCHOUTEDEN 
  
Co-titularis :Prof. dr. Katrien STRUYVEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Kennismaking met de praktijk (4149) 3,0 stptn
    Leren en ontwikkeling (4159) 6,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Kennismaking met de praktijk (4374) 3,0 stptn
    Leren en ontwikkeling (4159) 6,0 stptn
 
   Specificatie volgtijdelijkheid masterproef/bachelorproef/stage
 
Om 'masterproef verkort traject' te mogen volgen moet de student één van de volgende opleidingsonderdelen opgenomen hebben in zijn/haar studieprogramma tot op heden: - Vakdidactiek economie basis (4167) - 6 studiepunten - Vakdidactiek gezondheidswetenschappen (4175) - 6 studiepunten - Vakdidactiek ontwerpwetenschappen (4170) - 6 studiepunten - Vakdidactiek wetenschappen en technologie (4209) - 6 studiepunten


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
Educatieve master in de economie verkort trajectVerplicht2439,01081359,0JaNeeNumeriek

Educatieve master in de gezondheidswetenschappen verkort trajectVerplicht2439,01081359,0JaNeeNumeriek

Educatieve master in de ontwerpwetenschappen verkort trajectVerplicht2439,01081359,0JaNeeNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - verkort trajectVerplicht2439,01081359,0JaNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels