Vakdidactiek fysica (4212)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. Sabine BERTHO
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Sabine BERTHO 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Leren en ontwikkeling (4159) 6,0 stptn
    Vakdidactiek wetenschappen en technologie (4209) 6,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
Educatieve master in de wetenschappen en technologie - keuze voor vakdidactiek fysicaVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

specifieke lerarenopleiding LimloKeuze813,0813,0JaJaNumeriek
specifieke lerarenopleiding StepKeuze813,0813,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - verkort trajectKeuze813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels