PD: Innovatie en co-creatie (4355)

Contactpersoon :Mevrouw Marina VAES
  
Coördinerend verantwoordelijke :Mevrouw Marina VAES 
  
Co-titularis :Prof. dr. Katrien STRUYVEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Anja BECKERS 
 De heer Laurent MALEK 
 Mevrouw Liesbet SMIDS 
 dr. Mario GIELEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Leren en ontwikkeling (4159) 6,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
Educatieve master in de economie jaar 2Verplicht1626,01626,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de economie verkort trajectVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de gezondheidswetenschappen jaar 2Verplicht1626,01626,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de gezondheidswetenschappen verkort trajectVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de ontwerpwetenschappen jaar 2Verplicht1626,01626,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de ontwerpwetenschappen verkort trajectVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - engineering en technologie jaar 2Verplicht1626,01626,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de wetenschappen en technologie - verkort trajectVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de wetenschappen en technologie - wetenschappen jaar 2Verplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

Specifieke lerarenopleiding economieKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek
specifieke lerarenopleiding LimloKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek
specifieke lerarenopleiding StepKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels