Mechanica en energieoverdracht (0262)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. Koen VANDEWAL
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Koen VANDEWAL 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Melissa VAN LANDEGHEM 


Onderwijstaal : Nederlands
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de chemieVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels