Juridische aspecten van informatica (1282)

Contactpersoon :Prof. dr. Ken ANDRIES
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Ken ANDRIES 


Onderwijstaal : Nederlands
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de informaticaVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar handelsingenieur in de beleidsinformaticaVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

keuze master voor corporate (UH)Keuze813,0813,0JaJaNumeriek
keuze master voor private (UH)Keuze813,0813,0JaJaNumeriek
master rechten ORKeuze813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels