Synthesemethoden en -strategie voor organische verbindingen (1402)

Contactpersoon :Prof. dr. Wouter MAES
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Wouter MAES 
  
Co-titularis :Prof. dr. Dirk VANDERZANDE 
  
Lid van het onderwijsteam :ir. Arthur MAUFORT 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Structuur en reactiviteit van organische verbindingen (3312) 7,0 stptn
    Structuurchemie (0251) 5,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de chemieVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de gezondheidswetenschappen keuzetraject BMW/GEN met vakdidactiek chemieKeuze1355,01355,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de wetenschappen en technologie - keuze voor vakdidactiek chemieKeuze1355,01355,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels