Operationeel onderzoek (1546)

Contactpersoon :Prof. dr. Katrien RAMAEKERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Katrien RAMAEKERS 
  
Co-titularis :dr. Lotte VERDONCK 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Arne DELAET 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Hogere wiskunde 1 (1536) 6,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar handelsingenieurVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar handelsingenieur in de beleidsinformaticaVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

voorbereidingsprogramma handelsingenieurVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de toegepaste economische wetenschappen keuzeKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek

master in de toegepaste economische wetenschappenKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek

2de bachelorjaar in de wiskundeVerbreding1626,01626,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de wiskunde optie vrije keuze aanvullingVerbreding1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels