Immunologie (1573)

Contactpersoon :Prof. dr. Jeroen BOGIE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Jeroen BOGIE 
  
Co-titularis :dr. Judith FRAUSSEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Bieke BROUX 
 Prof. dr. Niels HELLINGS 
 Mevrouw Paulien BAETEN 
 Mevrouw Serina RUBIO 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de biologie optie biochemieVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de biologie vrije keuze aanvullingKeuze1355,01355,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de chemie optie vrije keuze aanvullingKeuze1355,01355,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels