Spectroscopie: verdieping (1585)

Contactpersoon :Prof. dr. Peter ADRIAENSENS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Peter ADRIAENSENS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Wouter MAES 
  
Met medewerking van :Mevrouw Brigitte GIELEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Structuur en reactiviteit van organische verbindingen (3312) 7,0 stptn
    Structuuranalyse en onderzoeksproject in de organische chemie (1400) 6,0 stptn
    Synthesemethoden en -strategie voor organische verbindingen (1402) 5,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Structuur en reactiviteit van organische verbindingen (3312) 7,0 stptn
    Structuuranalyse en onderzoeksproject in de organische chemie (1400) 6,0 stptn
    Synthesemethoden en -strategie voor organische verbindingen (1402) 6,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de chemie optie materiaalchemieVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de chemie optie biochemieVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de chemie optie onderwijsVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels