Automatisering en kwaliteitstechnieken (1714)

Contactpersoon :Prof. dr. Ward DE CEUNINCK
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Ward DE CEUNINCK 
  
Co-titularis :Prof. dr. Roel BRAEKERS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de masterjaar handelsingenieur - operationeel management en logistiekVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels