Business game (1720)

Contactpersoon :Prof. dr. Katrien RAMAEKERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Katrien RAMAEKERS 
  
Co-titularis :Mevrouw Thea VERSLEEGERS 
  
Met medewerking van :Mevrouw Marleen THEUNISSEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de masterjaar in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieurVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

2de masterjaar handelsingenieur in de beleidsinformatica minor accounting information systemsVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek
2de masterjaar handelsingenieur in de beleidsinformatica minor financeVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek
2de masterjaar handelsingenieur in de beleidsinformatica minor internationaliseringVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek
2de masterjaar handelsingenieur in de beleidsinformatica minor ITVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek
2de masterjaar handelsingenieur in de beleidsinformatica minor Marketing IntelligenceVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek
2de masterjaar handelsingenieur in de beleidsinformatica minor operationeel management en logistiekVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek
2de masterjaar handelsingenieur in de beleidsinformatica minor technologie in businessVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek
2de masterjaar handelsingenieur in de beleidsinformatica onderzoeksminor beleidsinformaticaVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels