Verbintenissenrecht (1875)

Contactpersoon :Prof. dr. Ilse SAMOY
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Ilse SAMOY 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Bieke CORNELISSEN 
 De heer Christopher BORUCKI 
 Mevrouw Dorien VERVOORT 
 Mevrouw Jirte FORIER 
 Mevrouw Michelle SCHOUTEDEN 
 De heer Simon VAN EEKERT 
 Mevrouw Trees CEUSTERMANS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de rechtenVerplicht27010,027010,0JaJaNumeriek

master in de rechten (equivalentieprogramma)Verplicht27010,027010,0JaJaNumeriek

schakelprogramma master in de rechtenVerplicht27010,027010,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels