Evaluation of Interactive Systems (2085)

Contactpersoon :Prof. dr. Karin CONINX
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Karin CONINX 
  
Co-titularis :Prof. dr. Tomasz BURZYKOWSKI 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Cécile KREMER 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master informatica profiel Engineering Interactive SystemsVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek
master informatica profiel Health InformaticsVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

master informatica volledig keuzepakketKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels