Ondernemerstalent (2111)

Contactpersoon :Prof. dr. Pieter VANDEKERKHOF
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Pieter VANDEKERKHOF 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste masterjaar handelsingenieur in de beleidsinformaticaNa selectie1626,0813,0813,0JaJaNumeriek

1ste masterjaar in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieurNa selectie1626,0813,0813,0JaJaNumeriek

master in de toegepaste economische wetenschappenNa selectie1626,0813,0813,0JaJaNumeriek

2de masterjaar handelsingenieur in de beleidsinformaticaNa selectie1626,0813,0813,0JaJaNumeriek

master HW AFF track accountancyNa selectie1626,0813,0813,0JaJaNumeriek
master HW AFF track financeNa selectie1626,0813,0813,0JaJaNumeriek
master HW OM track private sectorNa selectie1626,0813,0813,0JaJaNumeriek
master HW OM track publieke sectorNa selectie1626,0813,0813,0JaJaNumeriek
master in de handelswetenschappen - marketing managementNa selectie1626,0813,0813,0JaJaNumeriek
master in de handelswetenschappen - supply chain managementNa selectie1626,0813,0813,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de handelswetenschappen: keuzepakketNa selectie1626,0813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels