Arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht (2124)

Contactpersoon :Prof. dr. Johan PEETERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Frederick DE COCK 
  
Co-titularis :dr. Anne VAN DER MEI 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Alexander MAES 
 Mevrouw An VANGOMPEL 
 De heer Bert CROIMANS 
 De heer Bram LASCHET 
 Mevrouw Dominique DE MEYST 
 Mevrouw Francy MAES 
 Prof. dr. Johan PEETERS 
 Mevrouw Katrien LEIJNEN 
 dr. Nicola GUNDT 
 dr. Saskia MONTEBOVI 
 Prof. dr. Tim OPGENHAFFEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Beginselen van het recht (1874) 8,0 stptn
    Verbintenissenrecht (1875) 10,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de rechtenVerplicht32412,032412,0JaJaNumeriek

master in de rechten (equivalentieprogramma)Keuze32412,032412,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels