Insolventierecht (2154)

Contactpersoon :De heer Frederik DE LEO
  
Coördinerend verantwoordelijke :De heer Frederik DE LEO 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Annelies HELLEMANS 
 De heer Bart GRUYTERS 
 Mevrouw Ingrid MARIS 
 De heer Jitte AKKERMANS 
 De heer Kristof WINDEY 
 Mevrouw Lies DEWAEL 
 Mevrouw Nathalie VAN LANDUYT 
 De heer Pieter DAEM 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Goederen- en bijzondere overeenkomstenrecht (2125) 12,0 stptn
    Ondernemingsrecht, met inbegrip van het vennootschapsrecht (1888) 6,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Goederen- en bijzondere overeenkomstenrecht (2125) 12,0 stptn
    Personen-, familie- en familiaal vermogensrecht (2121) 8,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste masterjaar in de rechtenVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels