Schadevergoedingsrecht (2240)

Contactpersoon :Prof. dr. Ilse SAMOY
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Ilse SAMOY 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Bieke CORNELISSEN 
 Mevrouw Trees CEUSTERMANS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1e masterjaar in de rechten: rechten - corporateVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek
1e masterjaar in de rechten: rechten - privateVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

master rechten ORKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels