Big Data Analytics (2266)

Contactpersoon :Prof. dr. Frank NEVEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Frank NEVEN 
  
Co-titularis :Prof. dr. Jan VAN DEN BUSSCHE 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Erik BOLLEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master informatica volledig keuzepakket2-jaarlijks keuze (huidig academiejaar)1626,01626,0JaJaNumeriek

1e masterjaar in de mobiliteitswetenschappen2-jaarlijks keuze (huidig academiejaar)1626,01626,0JaJaNumeriek
Master in de mobiliteitswetenschappen verbredend2-jaarlijks keuze (huidig academiejaar)1626,01626,0JaJaNumeriek
Master of Transportation Sciences interdisciplinary2-jaarlijks keuze (huidig academiejaar)1626,01626,0JaJaNumeriek

master informatica profiel Artificial Intelligence2-jaarlijks verplicht (huidig academiejaar)1626,01626,0JaJaNumeriek
master informatica profiel Data Management2-jaarlijks verplicht (huidig academiejaar)1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels