Draagstructuur 1 (2316)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. Elke KNAPEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Elke KNAPEN 
  
Lid van het onderwijsteam :ir. Lut VAN DEN BOSCH 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SPP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
voorbereidingsprogramma master in de architectuurVerplicht1355,0542,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels