Constructie en materiaalleer 2B (2408)

Contactpersoon :Arch. int. arch. Peter FIRMAN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Arch. int. arch. Peter FIRMAN 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Constructie en materiaalleer 1A (2386) 3,0 stptn
    Constructie en materiaalleer 1B (2394) 3,0 stptn
    Inleiding tot de materiaalleer (2385) 3,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de interieurarchitectuurVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels