Chemische thermodynamica (2620)

Contactpersoon :ing. Sofie KNOOPS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Jozefien DE KEYZER 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelor in de industriële wetenschappen - chemie - optie duurzame procestechologie, farma en fijnchemieOvergangscurriculum813,0813,0JaJaNumeriek
3de bachelor in de industriële wetenschappen - chemie - optie voeding en packagingOvergangscurriculum813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels