Bachelorproef - Chemie (2809)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. Leen THOMASSEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Leen THOMASSEN 
  
Co-titularis :Prof. dr. ir. Mieke BUNTINX 
  
Lid van het onderwijsteam :ing. Bjorn GIELEN 
 Prof. dr. Jeroen LIEVENS 
 dr. ir. Kristel SNIEGOWSKI 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    3D-analyse en differentiaalvergelijkingen (3829) 6,0 stptn
    Algemene chemie (3830) 6,0 stptn
    Analytische chemie 1 (2707) 3,0 stptn
    Basic Engineering Skills (3825) 6,0 stptn
    Basisprincipes mechanica: puntmassa's (3823) 3,0 stptn
    Basisprincipes mechanica: starre lichamen (3827) 4,0 stptn
    Biomoleculen (2517) 3,0 stptn
    Elektriciteit (3824) 4,0 stptn
    Elektronische systemen (3831) 6,0 stptn
    Fysica: golven (3832) 6,0 stptn
    Grafisch ontwerpen / CAD 1 (2483) 3,0 stptn
    Industriële proceschemie (2512) 3,0 stptn
    Inleiding tot de materiaal- en productietechnologie (3828) 4,0 stptn
    Kwaliteitsvol en veilig onderzoek (4030) 3,0 stptn
    Lineaire algebra en 2D-analyse (3822) 5,0 stptn
    Massa en warmte: balansen en transport (4029) 4,0 stptn
    Organische chemie 1 (2516) 4,0 stptn
    Project Engineering Skills (3833) 6,0 stptn
    Research Engineering Skills (4089) 4,0 stptn
    Software-ontwerp in Java (3826) 4,0 stptn
    Thermomechanische procesapparatuur (4028) 4,0 stptn
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleiding
 
 
  Voor de volgende opleidingen dient u een bepaald aantal studiepunten credits, vrijstellingen, reeds getolereerde onvoldoendes of ingezette tolereerbare onvoldoendes behaald te hebben. Het vereiste aantal studiepunten wordt per opleiding weergegeven.
    bachelor in de industriële wetenschappen - chemie 120,0 stptn
 
   Specificatie volgtijdelijkheid masterproef/bachelorproef/stage
 
De bachelorproef (BP) wordt als allerlaatste opleidingsonderdeel van de bacheloropleiding toegevoegd. Dit wil zeggen: Indien de BP opgenomen is, dan zijn alle andere opleidingsonderdelen van de betreffende bacheloropleiding hetzij reeds behaald, vrijgesteld, getolereerd of ingezet voor tolerantie, hetzij gelijktijdig (i.e. in hetzelfde academiejaar) opgenomen.


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelor in de industriële wetenschappen - chemieVerplicht2439,01081359,0JaNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels