Wiskunde 1 schakel (2829)

Contactpersoon :dr. Giovanni VANROELEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :dr. Giovanni VANROELEN 
  
Co-titularis :De heer Andy SNOECX 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. ir. Sabine BERTHO 


Onderwijstaal : Nederlands
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
schakel IW Bouwkunde: pba bouw - deel 1Verplicht1355,01355,0JaJaNumeriek
schakel IW Chemie - gemeenschappelijkVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek
schakel IW Elektromechanica - gemeenschappelijkVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek
schakel IW Elektronica-ICT - gemeenschappelijkVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek
schakel IW Energie: pba energietechnologie/pba elektromechanicaVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek
schakel IW Nucleaire technologie - gemeenschappelijk - deel 1Verplicht1355,01355,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels