Geïntegreerd project automatisering elektrotechniek (2835)

Contactpersoon :ing. Geert LEEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :ing. Geert LEEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Jeroen LIEVENS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Specificatie volgtijdelijkheid masterproef/bachelorproef/stage
 
Het geïntegreerd project (GP) wordt als allerlaatste opleidingsonderdeel van het schakel- of voorbereidingsprogramma toegevoegd. Dit wil zeggen: Indien het GP opgenomen is, dan zijn alle andere opleidingsonderdelen van het betreffende schakel- of voorbereidingsprogramma hetzij reeds behaald, vrijgesteld, getolereerd of ingezet voor tolerantie, hetzij gelijktijdig (i.e. in hetzelfde academiejaar) opgenomen.


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
schakel IW Elektromechanica-automatisering: pba elektromechanica - specifiekVerplicht1084,01084,0JaNeeNumeriek
schakel IW Energie: pba energietechnologie/pba elektromechanicaVerplicht1084,01084,0JaNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels