Masterproef - Elektronica-ICT (2857)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. Ronald THOELEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Ronald THOELEN 
  
Co-titularis :Prof. dr. ir. Nele MENTENS 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Bart DREESEN 
 Prof. dr. ir. Jan GENOE 
 Prof. dr. Kris AERTS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleiding
 
 
  Voor de volgende opleidingen dient u een bepaald aantal studiepunten credits, vrijstellingen, reeds getolereerde onvoldoendes of ingezette tolereerbare onvoldoendes behaald te hebben. Het vereiste aantal studiepunten wordt per opleiding weergegeven.
    bachelor in de industriële wetenschappen - elektronica-ICT 180,0 stptn
 
   Specificatie volgtijdelijkheid masterproef/bachelorproef/stage
 
Voorwaarde voor zowel bachelor-, schakel- als voorbereidingsprogramma: de masterproef wordt gelijktijdig opgenomen met alle andere opleidingsonderdelen van de masteropleiding of als laatste opleidingsonderdeel. Indien je je schakel- of voorbereidingsprogramma met succes hebt afgerond, kan je voor dit opleidingsonderdeel een aanvraag met motivatie indienen via je studentendossier.


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master in de industriële wetenschappen: elektronica-ICTVerplicht54020,027027020,0JaNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels