Fiscaal recht van de onderneming (2864)

Contactpersoon :Prof. dr. Elly VAN DE VELDE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Elly VAN DE VELDE 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Jonathan HIMPE 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master TEW-AFAVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

2de masterjaar handelsingenieur optie accountingVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

keuze master voor corporate (UH)Keuze813,0813,0JaJaNumeriek
keuze master voor private (UH)Keuze813,0813,0JaJaNumeriek
master rechten ORKeuze813,0813,0JaJaNumeriek

1ste masterjaar in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieurKeuze813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels