Internationale toegepaste communicatie: Frans (2908)

Contactpersoon :Mevrouw Genevieve MARTY
  
Coördinerend verantwoordelijke :Mevrouw Genevieve MARTY 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master in de industriële wetenschappen: bouwkundeKeuze813,040413,0NeeJaNumeriek

master in de industriële wetenschappen: elektronica-ICTKeuze813,040413,0NeeJaNumeriek

master in de industriële wetenschappen: nucleaire technologieKeuze813,040413,0NeeJaNumeriek

master in de industriële wetenschappen: chemieKeuze813,040413,0NeeJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels