Statistiek schakel (2915)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. Sabine BERTHO
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Jozefien DE KEYZER 
  
Co-titularis :dr. Giovanni VANROELEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. ir. Sabine BERTHO 


Onderwijstaal : Nederlands
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
schakel IW Bouwkunde: pba bouw - deel 1Verplicht813,0813,0JaJaNumeriek
schakel IW Elektromechanica - gemeenschappelijkVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek
schakel IW Elektronica-ICT: pba elektronica-ICT - specifiekVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek
schakel IW Energie: pba energietechnologie/pba elektromechanicaVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek
schakel IW Nucleaire technologie - gemeenschappelijk - deel 1Verplicht813,0813,0JaJaNumeriek

voorbereidingsprogramma industriële wetenschappen bouwkundeVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels