Van metabolisme tot systeembiologie (2923)

Contactpersoon :Prof. dr. Ann CUYPERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Ann CUYPERS 
  
Co-titularis :Prof. dr. ir. Jan AERTS 
  
Met medewerking van :Mevrouw Ann WIJGAERTS 
 Mevrouw Brigitte VANACKEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Ingeborg PECQUEUR 
 Prof. dr. Klaartje PELLENS 
 Mevrouw Maren VRANCKX 
 dr. Ruth NYSEN 
 dr. Wouter SILLEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de biologieVerplicht2168,02168,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de wiskunde optie biowiskundeVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

2de bachelorjaar in de wiskundeVerbreding1355,01355,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de wiskunde optie vrije keuze aanvullingVerbreding1355,01355,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de fysica optie vrije keuze aanvullingVerbreding1355,01355,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels