Neurale bewegingssturing en functioneringsproblemen (2956)

Contactpersoon :De heer Valentin SCHROYEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Peter FEYS 
  
Co-titularis :dr. Lisa TABONE 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Bart VAN WIJMEERSCH 
 dr. Carolien STROUWEN 
 Mevrouw Ellen GOOVAERTS 
 dr. Ilse LAMERS 
 dr. Joke RAATS 
 Mevrouw Liesbet LAUWEREINS 
 Mevrouw Merel VAN REUSEL 
 dr. Sarah MINGELS 
 De heer Valentin SCHROYEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Basisneurowetenschappen (2955) 8,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapieOvergangscurriculum2168,02168,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels