Kunststoffen 1 (3084)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. Jozefien DE KEYZER
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Jozefien DE KEYZER 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Algemene chemie (3830) 6,0 stptn
    Organische chemie en procestechnologie (4088) 4,0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Inleiding tot de materiaal- en productietechnologie (3828) 4,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelor in de industriële wetenschappen - chemie - optie duurzame procestechologie, farma en fijnchemieVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek
3de bachelor in de industriële wetenschappen - chemie - optie voeding en packagingVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

schakel IW Chemie-Duurzame procestechnologie, farma en fijnchemie: pba biomed. labo. techn./biochemie - deel 1Verplicht813,0813,0JaJaNumeriek
schakel IW Chemie-Voeding en packaging: pba biomed. labo. techn./biochemie - deel 1Verplicht813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels