Masterproef deel 1 (3085)

Contactpersoon :Prof. dr. An NEVEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Geert WETS 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. An NEVEN 
 Prof. dr. Tom BRIJS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Specificatie volgtijdelijkheid masterproef/bachelorproef/stage
 
* De studenten moeten tijdens de afgelopen vijf jaar voor minstens 30 van de 120 studiepunten van de Master in de Mobiliteitswetenschappen een credit behaald hebben. * Studenten die instromen uit de bachelor Mobiliteitswetenschappen moeten tijdens de afgelopen vijf jaar een creditbewijs, vrijstelling of tolereerbaar cijfer behaald hebben op het opleidingsonderdeel '1615 Verkeerskundig project' om dit opleidingsonderdeel te mogen opnemen. * Studenten die instromen vanuit het schakelprogramma in de Mobiliteitswetenschappen moeten het volledige schakelprogramma verworven hebben om dit opleidingsonderdeel te mogen opnemen. * Studenten die instromen vanuit het voorbereidingsprogramma van Transportation Sciences moeten het volledige voorbereidingsprogramma verworven hebben om dit opleidingsonderdeel te mogen opnemen.


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
Master in de mobiliteitswetenschappenKeuze32412,032412,0JaNeeNumeriek

Master in de mobiliteitswetenschappenKeuze32412,032412,0JaNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels