Milieueconomische evaluatie van het transportbeleid (3164)

Contactpersoon :dr. Silvie DANIELS
  
Coördinerend verantwoordelijke :dr. Silvie DANIELS 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Anne NOBEL 
 Prof. dr. Luc INT PANIS 


Onderwijstaal : Nederlands
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelor jaar in de mobiliteitswetenschappenVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

schakelprogramma master in de mobiliteitswetenschappenVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels