Duurzame logistiek (3180)

Contactpersoon :Prof. dr. An CARIS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Mario COOLS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Tomas AMBRA 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. An CARIS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste master handelsingenieur - operationeel management en logistiekVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

2de masterjaar handelsingenieur in de beleidsinformatica minor operationeel management en logistiekVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

2de masterjaar handelsingenieur optie OMLVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels