Wiskundig modelleren 2 (3193)

Contactpersoon :Prof. dr. Christel FAES
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Christel FAES 
  
Co-titularis :Prof. dr. Niel HENS 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Jochen SCHUETZ 
 Prof. dr. Steven ABRAMS 
 dr. Yannick VANDENDIJCK 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de wiskundeVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels