Algemene economie (3266)

Contactpersoon :dr. Sarah CREEMERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :dr. Sarah CREEMERS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Linda PHILIPPETH 
 Mevrouw Lotte BOOSTEN 
 Mevrouw Myriam VANBEUREN 
 De heer Wouter BOS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de handelswetenschappenVerplicht1626,0813,0813,0JaJaNumeriek

1ste bachelorjaar in de mobiliteitswetenschappenVerplicht1626,0813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels